Aan de inhoud van deze website wordt grote zorg besteed. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de informatie kan geen enkele aansprakelijkheid worden geaccepteerd voor eventuele fouten in de tekst. 
Hifi-Studio Zwaard aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid en- of onjuistheid.

Hifi-Studio Zwaard behoudt te alle tijde het recht de inhoud van deze site om welke reden dan ook te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen zonder daar enig persoon van op de hoogte te hoeven stellen.

De inhoud van deze website is uitsluitend bedoeld ter informatie en er kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleend. Bepaalde links op deze site leiden naar hulpbronnen die door een derde partij worden onderhouden en over wie Hifi-Studio Zwaard geen controle kan uitoefenen.

Hifi-Studio Zwaard en eventuele derde partijen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid en- of onjuistheid van informatie neergelegd in deze hulpbronnen.